Pozdrawiam serdecznie / Best regards

Wiktor Bilski
Grafik

e-mail: wiktor.bilski@tomgast.pl
tel. 42 656 17 35

TOM-GAST Sp. J.
ul. Beskidzka 123/125
91-610 Łódź
POLAND

tel. +48 42 674 85 87
fax + 48 42 674 85 88

www.tomgast.pl
Klauzula poufności:
"Ta wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości (i/albo otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo) prosimy o poinformowanie nadawcy oraz o zniszczenie tej wiadomości. Wszelkie kopiowanie, ujawnianie lub dalsze przekazywanie materiałów zawartych lub załączonych w niniejszej wiadomości elektronicznej jest zabronione"

Disclaimer:
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.